Eżektorowe kompaktowe EŻK

Istnieje możliwość wykonania zabiegu przy wietrze do 6 m/s. Kompaktowa budowa - długość 22 mm zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Zdejmowana kryza umożliwia czyszczenie rozpylacza. Stosowane do wszystkich ś.o.r. oraz do nawozów płynnych.
 
Rozmiar dysz: 015, 02, 025, 03, 04 , 05, 06, 08
Kąt rozpylania: 110° (wydatki wg ISO)
 
EZK
Charakterystyka:
  • Rozpylacze EŻK wytwarzają strumienie w kategorii jakości rozpylenia średniokroplistego (Medium wg ASABE), poprzez grubokropliste (Coarse), do bardzo grubokroplistego (Very Coarse). Bardzo niska jest objętość frakcji (<100 µm) podatnej na znoszenie i odparowanie, co umożliwia terminowe wykonanie zabiegu w mniej korzystnych warunkach (prędkość wiatru do 6 m/s, wilgotność powietrza: poniżej 55%, wyższa temperatura: powyżej 20°C) i może zapobiec stratom plonu spowodowanym nieterminowym wykonaniem zabiegu.
  • Samoczynne zasysanie powietrza.
  • Optymalny zakres wysokości belki 40 do 60 cm.
  • Optymalny zakres ciśnienia: 2,5 do 4,5 bar, pełen zakres: 2 do 6 bar.
  • Zastosowanie: do zabiegów herbicydowych doglebowych, stosowania regulatorów wzrostu i nawozów ciekłych, oraz insektycydów i fungicydów o działaniu układowym.
  • Kompaktowa budowa (długość 22 mm) zmniejsza ryzyko uszkodzenia, zunifikowana (wg ISO) grubość korpusu (8 mm) pozwala stosować typowe nakrętki bagnetowe.
  • Wyjmowana wkładka z kryzą dozującą umożliwia łatwe czyszczenie.

ENTAM-Test Report D-1916

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu dnia 16.03.2012 r. na targach Agrotech w Kielcach, nadał uprawnienia naszej firmie do stosowania znaku promocji "WYRÓB NA MEDAL" za wysoką jakość i spełnienie wymagań środowiskowych potwierdzone w badaniach ENTAM Rozpylaczy Eżektorowych Kompaktowych o rozmiarach dysz 02, 025, 03, 04.
       wyrob na medal medal
                           
Tabela wydatków rozpylaczy oraz wymiary