AZT Antyznoszeniowe dwustrumieniowe

Stosowane do wszystkich ś.o.r. przy wietrze do 3 m/s.
 

Rozmiar dysz: 02, 025, 03 , 04

Kąt rozpylania: 110° (wydatki wg ISO)
AZ
Charakterystyka:
  • Rozpylacz wytwarza dwa strumienie cieczy o kącie 110° odchylone od osi rozpylacza o 30°.
  • Zalecane ciśnienie robocze 2 – 5 bar, w zalecanym zakresie wytwarza głównie krople średnie.
  • Zalecana wysokość belki opryskowej 40 – 60 cm.
  • Wyjmowana kryza umożliwia łatwe czyszczenie rozpylacza.
  • Zalecany w szczególności do stosowania preparatów fungicydowych i zoocydowych.
 
Tabela wydatków rozpylaczy oraz wymiary