ENTAM

ENTAM jest siecią oficjalnych stacji badawczych w krajach europejskich, które podpisały porozumienie o podjęciu wspólnych działań, których to celem jest wykonywanie i wzajemne uznawanie atestów maszyn i narzędzi rolniczych w zakresie jakości pracy, bezpieczeństwa obsługi oraz ochrony środowiska.
W skład ENTAM wchodzą: austriacki (BLT), francuski (Cemagref), grecki (N.AG.RE.F), hiszpński (CMA, EMA/CENTER), niemiecki (JKI, DLG, KWF), polski (PIMR), węgierski (HIAE), włoski (ENAMA).