ENTAM

ENTAM jest siecią oficjalnych stacji badawczych w krajach europejskich, które podpisały porozumienie o podjęciu wspólnych działań, których to celem jest wykonywanie i wzajemne uznawanie atestów maszyn i narzędzi rolniczych w zakresie jakości pracy, bezpieczeństwa obsługi oraz ochrony środowiska.
W skład ENTAM wchodzą: austriacki (BLT), francuski (Cemagref), grecki (N.AG.RE.F), hiszpński (CMA, EMA/CENTER), niemiecki (JKI, DLG, KWF), polski (PIMR), węgierski (HIAE), włoski (ENAMA).

W naszej firmie stawiamy na JAKOŚĆ

Priorytetem w naszych działaniach jest najwyższa jakość naszych produktów.
Dzięki szczegółowej kontroli wszystkich etapów procesu produkcyjnego, mamy pewność, że rozpylacze które trafiają do klienta spełniają wszystkie surowe normy. Do ich produkcji wykorzystujemy najwyższej jakości surowce, maszyny oraz urządzenia pomiarowe renomowanych firm krajowych i zagranicznych. Wyszkolona kadra swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wspomaga i wspiera wszystkie procesy produkcji.

Rozpylacze MMAT spełniają wymagania norm ISO, stawianym rozpylaczom rolniczym, tj:
 • znormalizowana średnica zewnętrzna 12,5 mm, umożliwiająca montaż w zunifikowanych nakrętkach bagnetowych,
 • znormalizowane grubości korpusów rozpylaczy, 8mm i 10mm,
 • kolor wg oznaczeń wydatków visi flow - norma ISO 10625 (2005),
 • jakość rozpylenia zapewniająca:
  • równomierność rozkładu poprzecznego CV (od 4 do 10%),
  • wymagany kąt rozpylenia,
  • wysoką powtarzalność wydatku jednostkowego cieczy,
  • znormalizowaną wg ASABE S.572.1. (2009) klasyfikację rozpylenia.
Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych rozpylaczy są atesty ENTAM wydane przez poznański PIMR - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych oraz niemiecki JKI - Julius Kuhn-Institut, (dawniej BBA)
 • Rozpylacz EŻK 11004 uzyskał w 2011 r. certyfikat ENTAM w JKI, w Braunschweigu,
 • Rozpylacz EŻK TWIN 11004 uzyskał w 2012 r. certyfikat ENTAM w PIMR, w Poznaniu,
 • Rozpylacz EŻK Twin 11003 jako pierwszy i jedyny polski rozpylacz uzyskał w 2013 r. certyfikat niemieckiego Instytutu JKI w Braunschweigu, potwierdzający - klasę 50% redukcji potencjału znoszenia (DRP) i znalazł się na liście wśród rozpylaczy innych renomowanych firm.